otchet.pdf
pdf, 186 KB

Документи за приемане в Адвокатска колегия Шумен

Формуляр на дежурния адвокат

Заявление за вписване в Националния регистър за правна помощ

Заявление за карта

Заявление за отписване

Декларация по чл. 5 от ЗА

Заявление за вписване

Заявление за включване в списъка на дежурните адвокати

Заявление за допускане до изпит за адвокати и младши адвокати