Протокол № 2/28.12.2018 г.

Решение № 7/28.12.2018 г.

протокол № 3/14.01.2019 г.

решение № 8/14.01.2019 г.

Решение № 9 от 26.01.2019 г.

Решение № 10 от 26.01.2019 г.

ПРОТОКОЛ №1 от 11.11.2019 г.

Приложение № 1 - предложение за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната

Приложение № 2 - декларация за съгласие

ПРОТОКОЛ № 2 от 13.01.2020 г.

Протокол на Избирателна комисия от произведените избори за делегати на ШАК за Общото събрание на адвокатите в страната в изборите проведени на 25.01.2020 г.

Решение № 7 на избирателна комисия на ШАК от 25.01.2020 г.

Протокол № 1/30.11.2020 г. на Избирателна комисия на Шуменска адвокатска колегия

Протокол № 2/22.12.2020 г. на Избирателна комисия на Шуменска адвокатска колегия

приложение № 1 и 2

Протокол № 3 на Избирателна комисия на Шуменска адвокатска колегия