Протокол № 2/28.12.2018 г.

Решение № 7/28.12.2018 г.

протокол № 3/14.01.2019 г.

решение № 8/14.01.2019 г.

Решение № 9 от 26.01.2019 г.

Решение № 10 от 26.01.2019 г.

ПРОТОКОЛ №1 от 11.11.2019 г.

Приложение № 1 - предложение за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната

Приложение № 2 - декларация за съгласие

ПРОТОКОЛ № 2 от 13.01.2020 г.

Протокол на Избирателна комисия от произведените избори за делегати на ШАК за Общото събрание на адвокатите в страната в изборите проведени на 25.01.2020 г.

Решение № 7 на избирателна комисия на ШАК от 25.01.2020 г.

Протокол № 1/30.11.2020 г. на Избирателна комисия на Шуменска адвокатска колегия

Протокол № 2/22.12.2020 г. на Избирателна комисия на Шуменска адвокатска колегия

приложение № 1 и 2

Протокол № 3 на Избирателна комисия на Шуменска адвокатска колегия

Протокол № 4 на Избирателна комисия от проведените избори за делегати на ШАК за Общото събрание на адвокатите в страната

Решение № 8 от 24.04.2021 г.

Протокол № 1/24.11.2021 г., от заседание на Избирателната комисия на Шуменската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на ШАК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

Приложение № 1 - Предложение за органи на ШАК

Приложение № 2 - Предложение за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната

Приложение № 3 - Декларация за съгласие от предложен кандидат

Протокол № 2/29.12.2021 г., от заседание на Избирателната комисия на Шуменска адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на ШАК

ПРОТОКОЛ № 3 от заседание на Избирателната комисия на Шуменската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати на ОС на адвокатите в страната

Протокол на Избирателна комисия от проведени избори за органи на Шуменска адвокатска колегия на 29.01.2022 г.

Протокол на Избирателна комисия от проведени избори за делегати на Шуменска адвокатска колегия на 29.01.2022 г.

Решение № 9/29.01.2022 г. относно: Отчитане резултатите от гласуването на изборите за членове на адвокатски съвет и неговия председател, на контролния съвет, на дисциплинарния съд и на неговия председател, проведени на 29.01.2022 г.


reshenie-9.pdf
pdf, 499 KB

Решение № 10 /29.01.2022 г. относно: отчитане на резултатите от гласуването на изборите за делегати на ШАК за общото събрание на адвокатите в страната в изборите проведени на 29.01.2022 г.


reshenie-10.pdf
pdf, 255 KB

Решение № 11/29.01.2022 г. относно: отчитане на резултатите от гласуването на изборите за членове на адвокатския съвет и неговия председател, на контролния съвет, на дисциплинарния съд и на неговия председател, проведени на 29.01.2022 г.


reshenie-11.pdf
pdf, 229 KB

Протокол на Избирателна комисия от проведените избори за резервен член на адвокатския съвет и член на дисциплинарния съд на Шуменска адвокатска колегия

Решение № 12 от 06.02.2022 година


reshenie-12.pdf
pdf, 237 KB

Протокол № 1 от заседание на Избирателната комисия на АК-Шумен за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната


protokol-1.pdf
pdf, 5.1 MB

Приложения - предложение за делегати и декларация за съгласие


prilozheniya.pdf
pdf, 3.3 MB

Протокол № 2/13.01.2023 г., от заседание на Избирателната комисия на Шуменската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за ОС на адвокатите в страната


protokol-2.pdf
pdf, 4.2 MB

Протокол от заседание на Избирателната комисия на АК-Шумен за провеждане на избори за делегати 2023г.


reshenie-ik.pdf
pdf, 1.9 MB

Протокол № 1 от заседание на Избирателната комисия на АК-Шумен

Протокол № 2/12.01.2024 г., от заседание на Избирателната комисия на Шуменската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за ОС на адвокатите в страната

Решение № 8 Избирателна комисия на Шуменска адвокатска колегия


Решение № 7 Избирателна комисия на Шуменска адвокатска колегия

Протокол и Решение № 9/04.02.2024г.